Privacyverklaring

Gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens op www.poco-superhomemarket.nl

Gegevensbescherming is voor ons een  vertrouwenszaak - uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke sfeer strikt. De bescherming en het conform de wet verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is daarom van groot belang voor ons. Onze gegevensbescherming is daarom in overeenstemming met de bepalingen van de Nederlandse wetgeving (Wet Bescherming Persoonsgegevens; Telecommunicatiewet). Opdat u zich tijdens uw bezoek aan onze website veilig voelt, houden wij bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens streng de geldende wettelijke bepalingen in de gaten en willen u hier over het door ons verzamelen en gebruiken van gegevens informeren.

Door het instemmen met het navolgende privacybeleid geeft u  toestemming aan POCO Nederland B.V., Schuttersveld 5 - 9, 7514 AC Enschede, voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Nederlandse Telecommunicatiewet en de navolgende bepalingen.

  

1. Bevoegde autoriteit, recht op inzage, correctie en bezwaar

Bevoegde autoriteit voor het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Wet  Bescherming Persoonsgegevens is POCO Nederland B.V., Schuttersveld 5 - 9, 7514 AC Enschede. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen en te laten verwijderen. Het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door POCO Nederland B.V., kunt u in overeenstemming met de bepalingen van deze gegevensbescherming in zijn geheel of  voor individuele maatregelen bezwaar maken. Ook heeft u het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden of om het verwijderen van uw gegevens te verlangen. Om inzage te verkrijgen, wijzigingen door te geven, uw persoonsgegevens te laten verwijderen of bezwaar te maken kunt u telefonisch, per e-mail,  fax of brief contact opnemen met:

POCO Nederland B.V.
Schuttersveld 5 - 9
7514 AC Enschede
Telefoon: 053 - 480 288 0
Fax: 053 – 480 289 0 
E-mail: info(at)poco-superhomemarket.nl

 

 

2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonljke  omstandigheden van een bepaalde of te bepalen persoon. Hieronder vallen bijv. uw naam, uw telefoonnummer, uw aanhef en vergelijkbare gegevens, die u ons tijdens het registratieproces of bij het openen van een klantenaccount verstrekt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld tijdens het bezoek aan onze onlineshop verzamelen en die niet rechtstreeks met de persoon in verbinding gebracht kunnen worden, vallen hier niet onder. Deze statistische gegevens gaan bijvoorbeeld over welke pagina's van onze onlineshop het meest geliefd zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina's van onze onlineshop bezoeken.

 

2.2 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens

U kunt onze onlineshop bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Zolang u zich niet met uw gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt, of uw gegevens op verzoek afgeeft bij uw winkelwagen, blijft u tijdens uw bezoek aan onze website anoniem. Bij de eerste bestelling, of bij het eerste keer gebruik maken van functies op onze website, die een registratie, of verstrekking van persoonlijke gegevens vragen, worden uw gegevens opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens kunnen, afhankelijk van verzameling en ter beschikking staande betalingsmethoden het volgende omvatten:

  • Voor- en achternaam
  • Aanhef
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Faxnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Gegevens bij vooruitbetaling
  • Bestelgeschiedenis
  • Wenslijst

Wij verzamelen, verwerken en slaan uw gegevens op tijdens de totale afhandeling van uw aankoop, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor onze klantendienst en voor de technische administratie.Voor uw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres-, en betaalgegevens nodig. Verder hebben wij uw e-mailadres nodig ter bevestiging van de bestelling en voor verdere communicatie met betrekking tot uw bestelling. We gebruiken uw e-mailadres bovendien voor uw identificatie,  dit komt overeen met uw persoonlijke klanten login. Verder krijgt u via dit adres uw factuur, bestel- en verzendbevestiging.Naar uw keuze wordt met uw gegevens een klantenaccount aangemaak, om in de toekomst sneller en comfortabeler kopen of het gebruik van de aangeboden functies mogelijk te maken. Daartoe stellen we in dit geval een met een wachtwoord beschermde rechtstreekse toegang tot de bij ons opgeslagen belangrijkste gegevens in. Hier kunt u gegevens over uw eerdere bestellingen inzien, en uw adresgegevens beheren. U verplicht zich ertoe de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan onbevoegde derden bekend te maken. Wij ervaren geen enkele aansprakelijkheid voor het misbruik van wachtwoorden, tenzij dit misbruik aan ons te wijten is. Als u uw klantenaccount weer wilt sluiten, kunt u zich tot een van bovengenoemde contactmogelijkheden wenden.Uw persoonlijke gegevens worden alleen dan aan derden doorgegeven, als dit noodzakelijk is voor het afhandelen van het contract of voor de afrekening, als u hier van tevoren toestemming voor gegeven hebt of als de openbaarmaking is toegestaan op grond van andere wettelijke bepalingen. In het kader van de afhandeling van de bestelling krijgen bijvoorbeeld de ingehuurde dienstverleners (zoals de vervoerder, logistieke diensten, betalingsdienstaanbieders, banken) deze gegevens. De op deze wijze doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners en samenwerkingspartners alleen voor het vervullen van hun opdracht gebruikt worden.Verwijderen van uw, door POCO Nederland B.V, opgeslagen persoonlijke gegevens vindt plaats, mits dit niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen en wanneer u  een verwijderingsclaim gedaan hebt, in geval de gegevens voor het vervullen van het met de opslag beoogde doel niet meer nodig zijn of  voor zover uw opslag om andere wettelijke redenen ontoelaatbaar is.

 

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden

Wij wijzen u erop, dat wij, voorzover wettelijk zonder uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming toelaatbaar is en voor zover u ons uw toestemming verleend heeft, uw gegevens - ook herhaald - voor eigen reclame- en marketingdoeleinden binnen POCO Nederland B.V. gebruiken.

 

2.3.1 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant krijgt u regelmatig productaanbevelingen van ons per e-mail. We gebruiken uw gegevens hierbij voor reclamedoeleinden, met het doel, u informatie te verstrekken over vergelijkbare producten uit ons assortiment, die u op basis van uw laatst gedane inkopen bij ons zouden kunnen interesseren. We maken alleen gebruik van reclame per e-mail binnen het wettelijk toegestande kader of voor zover u ons daartoe zelf gemachtigd hebt.

Ik geef toestemming aan POCO Nederland B.V. om mijn persoonlijke gegevens voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, om mij zodoende productaanbevelingen toe te sturen per e-mail en post.

Als u geen productaanbevelingen of in het geheel geen reclame meer van ons wilt ontvangen, kunt u dit te allen tijde kenbaar maken. Een schriftelijke kennisgeving (bijv. per e-mail, fax, brief)  is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u ook in elke productaanbevelingsmail een link om u af te melden.

 

2.3.2 Nieuwsbrief en individuele reclame voor u

Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt. Geeft u ook bij aparte nieuwsbriefbestelling de overige persoonlijke gegevens (bijv. uw naam) op, zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen en onze nieuwsbrief eventueel anoniem of onder pseudoniem (bijv. met een freemailadres die uw naam niet prijsgeeft) ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de evaluatie van nieuwsbrieven verkrijgen, gebruiken wij voor personalisering en optimaal aanpassen van onze dienstverlening aan de interesses en voorliefdes van de gebruiker en ook voor reclame en marktonderzoek. We slaan de gegevens voor lange termijn archivering en herhaald gebruik op voor de genoemde doelen.Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons, uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en deze klantvriendelijk en individueel vorm te geven. De door u verstrekte en automatisch gegenereerde informatie worden gebruikt om op u en uw interesses toegespitste reclame mogelijk te maken. Wij maken hiervoor gebruik van informatie die voorhanden is, zoals ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computer en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelgeschiedenis, uw servicegeschiedenis, datum en tijd van uw bezoek aan de homepage, producten die u bekeken hebt.Ik geef toestemming aan POCO Nederland B.V. de door mij verstrekte gegevens en overige in mijn klantenaccount opgeslagen informatie te gebruiken voor personalisering en optimaal afstemmen van de diensten op de interesses en voorkeuren van de gebruiker, en voor reclame en marktonderzoek en dat zij de gegevens voor archivering op de lange termijn en voor herhaald gebruik voor genoemde doelen opslaat, om mij de nieuwsbrief, gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en services aan te kunnen bieden.In geval u geen nieuwsbrief, gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen wilt ontvangen, kunt u te allen tijde tegen  alle of bepaalde maatregelen bezwaar indienen. Een schriftelijke kennisgeving (bijv. per e-mail, fax, brief)  is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u ook in elke e-mail met betrekking tot nieuwsbriefreclame, gepersonaliseerde reclame of bijzondere aanbiedingen een link om u af te kunnen melden.

 

2.3.3 Prijsvragen, markt- en opinie-onderzoek

Bij prijsvragen gebruiken we u gegevens met betrekking tot het bekend maken van de winnaars en voorzover wettelijk zonder uw afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming toelaatbaar, voor reclamedoeleinden voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde bijzonderheden kunt u eventueel in onze deelnamevoorwaarden voor de betreffende prijsvraag vinden.Daarnaast gebruiken we uw gegevens voor markt- en opinieonderzoek. Natuurlijk gebruiken we die uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden en alleen voor POCO Nederland B.V. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of openbaar gemaakt. Wij slaan de antwoorden op onze enquêtes niet samen op met uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens.Tegen het gebruik van gegevens voor markt- en opinie-onderzoek kunt u te allen tijde geheel of gedeeltelijk bezwaar maken, zonder dat hiervoor andere kosten dan de basistarieven ontstaan. Een schriftelijke kennisgeving (bijv. per e-mail, fax, brief)  is hiervoor voldoende. Natuurlijk vindt u ook in elke enquête-e-mail een afmeldlink.De gegevens van de abonnee van de nieuwsbrief worden niet aan derden verstrekt.

 

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoek aan onze website. Toch wijzen wij u erop, dat het gebruik kunnen maken van de winkelwagen en het bestellen van producten alleen mogelijk is met het accepteren van cookies.Wat zijn cookies nu precies?Cookies en flask cookies zijn kleine bestandjes, die op uw  harde schijf worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens ter uitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde tijdelijke/sessiecookies, die verwijderd worden, zodra u uw browser sluit en permanente/lange termijn cookies, die voor een langere tijdsduur of onbeperkt op uw harde schijf opgeslagen worden. Dit opslaan helpt ons, onze website en onze aanbiedingen passend bij u vorm te geven en maakt voor u het gebruik ervan eenvoudiger, omdat bepaalde invoeren van u zo opgeslagen worden, dat u ze niet steeds opnieuw hoeft in te voeren.Welke cookies worden gebruikt? De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (einde van de sessie) automatisch weer van uw harde schijf verwijderd (vandaar ook sessiecookies). Sessiecookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's aan te kunnen bieden. Daarnaast gebruiken we ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven zitten. Bij een later bezoek wordt dan automatisch herkend, dat u al eens bij ons was en aan welke invoeren en instellingen u de voorkeur geeft. Deze lange termijn cookies of ook wel permanente cookies (levensuur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. Onafhankelijk van de ingestelde tijdsduur, kunt u in uw browser cookies ook handmatig verwijderen. Vooral deze cookies zijn bedoeld ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestandjes is het bijvoorbeeld mogelijk, dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de site te zien krijgt. Het uiteindelijke doel van deze cookies is,  ons aanbod  zo goed mogeijk aan te passen aan uw klantenwensen en om uw surfen bij ons zo comfortabel mogelijk te maken.Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? In de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Daarmee zijn de door ons gebruikte cookies niet aan een bepaalde persoon en daarmee ook niet aan u toe te wijzen. Bij activering van de cookies wordt hieraan een identificatienummer toegewezen. Er wordt in geen geval een toewijzing van cookies aan uw naam, uw  IP-adres of soortgelijke gegevens doorgevoerd. Op basis van de cookies-technologie ontvangen wij alleen anonieme gegevens, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze shops bezocht worden, welke producten bekeken worden, etc.Wat is onsite targeting nu precies? Op onze sites wordt op basis van een cookie-technologie gegevens verzameld ter optimalisering van onze reclame en het totale online-aanbod. Deze gegevens worden er niet voor gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de website. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen we u bij bezoek aan onze site reclame en/of bijzondere aanbiedingen of diensten aanbieden, waarvan de inhoud gebaseerd is op de samenhang met de van de Clickstream-analyse verkregen gegevens (bijvoorbeeld reclame die afgeleid is van het feit dat er de laatste dagen uitsluitend keukenapparatuur op onze site bekeken is). Het is ons doel daarbij, ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk  vorm te geven en u reclame aan te bieden, die aan uw interessegebieden raakt.Is er ook sprake van cookies van derden (zogenaamde Third-Party-Cookies)? POCO Nederland B.V. maakt gebruik van de diensten van enkele reclamepartners, die ons helpen ons internetaanbod en onze website zo interessant mogelijk voor u te maken. Daartoe worden er bij een bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Het gaat hierbij om lange termijn cookies, die zichzelf na de opgegeven tijd automatisch verwijderen. Cookies van partnerbedrijven worden in de regel na enkele dagen of tot  24 maanden verwijderd, in individuele gevallen ook na meerdere jaren. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonlijke gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens verzameld. Deze pseudoniem-gegevens worden in geen geval samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.Bij reclamepartners, waarmee we samenwerken, kunnen zogenaamde flash-cookies gebruikt worden. Ook bij dit type cookies worden geen persoonlijke gegevens van u verzameld, het verzamelen en gebruik van de gegevens geschiedt volkomen anoniem. Deze flash-cookies worden na enkele minuten, uren of dagen automatisch door uw browser verwijderd.Wat is re-targeting precies?Onze website maakt gebruik van zogenaamde re-targeting-technologieën. We maken gebruik van deze technologieën om het internetaanbod interessanter voor u te maken. Deze techniek maakt het ons mogelijk internetgebruikers die zich al interesseerden in onze shop en onze producten, op websites van onze partners met reclame te benaderen. Wij zijn ervan overtuigd, dat  invoeging van een gepersonaliseerde op interesse toegespitste reclame in de regel voor internetgebruikers interessanter is als reclame zonder een dergelijke persoonlijke  verwijzing. De invoeging van deze reclamemiddelen op sites van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van het eerdere gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame geschiedt volkomen anoniem. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen met uw persoonlijke gegevens aan toegevoegd.Ik ga ermee akkoord dat zogenaamde cookies ingezet worden dat daarmee gebruiksgegevens van mij verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Verder ga ik ermee akkoord, dat mijn gegevens na het einde van de browser-sessie opgeslagen worden in cookies en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoek weer opgeroepen kunnen worden. Deze toestemming kan ik te allen tijde met effect voor de toekomst herroepen, als ik in mijn browserinstellingen het gebruik van cookies weiger.Hoe kan ik bezwaar maken tegen het opslaan van cookies?Onafhankelijk van de ingestelde tijdsduur, kunt u in uw browser cookies ook handmatig verwijderen. De meeste browsers accepteren cookies standaard. U kunt in de beveiligingsinstellingen tijdelijke en opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar toestaan of verbieden.U kunt in uw browser ook instellen dat opslaan van cookies alleen dan geaccepteerd wordt, als u ermee instemt. Als u alleen onze cookies maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling "Cookies van derden blokkeren" in uw browser kiezen.In de regel krijgt u in de menulijst van uw webbrowser via de helpfunctie inzicht in hoe u nieuwe cookies kunt weigeren en reeds ontvangen cookies uit kunt schakelen.Flash-cookies, die door browser add-ons gebruikt worden, kunt u door het  veranderen van de instellingen van de browser add-on of via de website van de vervaardiger  van de browser add-on uitschakelen of verwijderen.We raden u aan bij gezamenlijk gebruikte computers, die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, dat u zich na beëindiging steeds volledig afmeldt.

 

4. Logbestanden

Bij elk bezoek aan onze website worden gebruikersgevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: Datum en tijd van het bezoek, naam van de opgevraagde site, IP-adres, referrer-URL (oorsprongs-URL, van waaruit u op poco-superhomemarket.nl terechtgekomen bent), de hoeveelheid overgedragen gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Onder voorbehoud van eventuele opslagplicht worden de IP-adressen van de gebruiker na beëindiging van het gebruik verwijderd of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden IP-adressen op zodanige wijze veranderd, dat de individuele informatie over persoonlijke of zakelijke details niet meer, of tegen niet in verhouding staande tijd, kosten en werk , aan een bepaalde  of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld.Deze logfile-records evalueren wij in anonieme vorm, om ons aanbod en onze websites verder te kunnen verbeteren en om deze gebruiksvriendelijker te maken, om fouten sneller te kunnen vinden en op te lossen en om de capaciteit van de server te kunnen sturen. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan op wat voor tijdstippen het gebruik van onze onlineshop bijzonder populair is om zo genoeg gegevensvolumes ter beschikking te stellen om u een zo snel mogelijke aankoop mogelijk te maken. Daarnaast kunnen we door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten op onze websites ook sneller opsporen en verhelpen.Ik verklaar dat ik ermee akkoord ga, dat  de in de zogenaamde protocolbestanden opgeslagen gegevens worden geëvalueerd en geanaliseerd, om poco-superhomemarket.nl en zijn toepassing te optimaliseren.

 

5. Webanalyse

Om ons aanbod continu te verbeteren en te optimaliseren, maken we gebruik van zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van Econa en Piwik.

 

6. Inzet van Social Plugins

6.1 Gebruik van Facebook I-like knoppen

Onze website maakt gebruik van Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com die wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. Califorinia Ave, Palo Alto, CA94304, USA ("Facebook"). De plugins worden met een Facebook logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin" aangegeven. Een actuele lijst en de look van de mogelijke Facebook Social Plugins kan onder developers.facebook.com/docs/plugins/ bekeken worden.Als u één van onze webpagina's oproept, die een dergelijke plugin bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks overgedragen aan uw browser en van daaruit in de website geïntegreerd.Door de integratie van de plugins verkrijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bij Facebook  ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook account toewijzen. Als u met de plugins interageert, bijvoorbeeld als u de "Vind ik leuk" knop bedient of een reactie geeft, wordt desbetreffende informatie van uw browser direct aan Facebook overgedragen en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande met betrekking tot bescherming van uw privacy, kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook onder www.facebook.com/about/privacy/. Houdt u rekening met regelmatige wijzigingen van de privacyverklaring van Facebook.Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u voor uw bezoek aan onze website zich afmelden bij Facebook.Ook als u niet bij Facebook aangemeld  (ingelogd) bent, worden door websites met actieve Facebook-elementen gegevens aan Facebook verstuurd. Facebook plaatst bij elke keer dat de website wordt opgeroepen een cookie met een identificatie, die twee jaar geldig is. Omdat uw browser dit cookie bij elke verbinding met een Facebook-server ongevraag meestuurt, zou Facebook daarmee in principe een profiel kunnen samenstellen van welke websites de bij de identificatie horende gebruiker opgeroepen heeft. En het zou dan heel goed mogelijk kunnen zijn, deze identificatie later - bij een latere aanmelding bij Facebook - ook weer aan een persoon toe te wijzen.Als u niet wilt dat Facebook via deze cookies gegevens over u verzamelt, kunt u in de instellingen van uw browser de functie "Cookies van derden blokkeren" kiezen. Dan verstuurt de browser bij ingebedde inhoud van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling functioneren echter behalve de like-knop onder omstandigheden ook andere pagina-overlappende functies niet meer.

 

6.2 Gebruik van Twitter-knoppen

Op enkele pagina's van onze onlineshop worden Twitter-knoppen van twitter.com gebruikt, die geëxploiteerd worden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA94107, USA ("Twitter"). De betreffende knop wordt gekenmerkt door het "Twitter"-logo en de toevoeging "Tweet". Als een webpagina van onze onlineshop wordt opgeroepen, waarop een dergelijke knop is ingebouwd, bouwt de browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Twitter op. De knop wordt door Twitter rechtstreeks overgedragen aan de browser en van daaruit in de website geïntegreerd. Door de integratie van de knop verkrijgt Twitter de informatie dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als de bezoeker van de betreffende webpagina op het moment van zijn bezoek bij Twitter ingelogd is, kan Twitter het bezoek toewijzen aan de Twitter-account van de gebruiker. Als de knop aangeklikt wordt, wordt de betreffende informatie van de browser direct aan Twitter overgedragen en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter alsmede uw rechten en instellingsmogelijkheden dienaangaande met betrekking tot bescherming van uw privacy, kun u vinden in het privacybeleid van Twitter onder www.twitter.comt/privacy. Houdt u rekening met regelmatige wijzigingen van de privacyverklaring van Twitter. De instellingen van de bescherming van uw gegevens bij Twitter kunt in de accountinstellingen onder twitter.com/account/settings wijzigen.Als de gebruiker niet wil dat Twitter gegevens over de gebruiker verzamelt via de bezochte webpagina op de website, dient de gebruiker voor zijn bezoek aan deze webpagina van deze website zich af te melden bij Twitter. Voorzichtigheidshalve dient u ook de acceptatie van cookies van derden in uw browser te blokkeren.

 

7. Veilige gegevensoverdracht (SSL)

Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen misbruik en onbevoegde toegang worden uw bestellingen versleuteld via het internet overgedragen. Dat geldt zowel voor uw bestelling als voor uw klanten-login. We maken daarbij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). De versleuteling van de gebruiksgegevens geschiedt met SSL-certificaten (klasse 2) 256 bit versleuteling bij 2048 bit maximale sleutellengte.
Niemand kan echter absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en overige systemen echter door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

 

8. Recht op informatie van betrokkenen

Volgens de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u o.a. recht op onvoorwaardelijke informtie over uw opgeslagen gegevens, en ook recht op correctie, blokkeren of verwijderen van gegevens. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens hoog op. Om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt worden, kunt u uw aanvraag  per e-mail of post versturen onder eensluidende identificatie van uw persoon  aan:

POCO Nederland B.V.
Schuttersveld 5 - 9
7514 AC Enschede

Fax: 053 – 480 289 0
E-mail: info(at)poco-superhomemarket.nl

 

9. Wijzigingen van de privacyverklaring

POCO Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en wijzigingen aan te brengen. Aanpassingen en wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het dient daarom aanbeveling deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte van de actuële privacyverklaring te zijn.